Welkom bij Groep 1-2

 

groep1-2

informatie

Wij zijn de kinderen uit de kleutergroep oftewel de kinderen van groep 1 en 2. 

We starten dit jaar met ongeveer 16 kleuters. Het leuke is dat er het hele jaar door nieuwe kinderen in de klas bijkomen. Deze kinderen zijn dan net 4 geworden of ze zijn verhuisd naar ons dorp. Als iemand nieuw is in de klas krijgt hij of zij altijd een maatje. Dat maatje helpt je bij dingen die je nog niet goed kunt vinden (waar zijn de plakselkwastjes?) of nog wat moeilijk vindt.  

In groep 1 en 2 bieden we de kleuters een omgeving, waarin het kind zich veilig en geborgen voelt. We zorgen ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk kleuter mogen zijn. Op onze school zitten de jongste en oudste kleuters bij elkaar. Samen met de Kibeo (peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) volgen we zoveel mogelijk dezelfde thema’s.  

De manier van werken is anders dan die in de overige groepen. Spel is heel belangrijk voor de ontwikkeling. Spelenderwijs of met gerichte opdrachten oefenen de kleuters met taal, rekenen en schrijven. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in speel – en werkhoeken, buiten op ons eigen speelplein en in de speelzaal. De kleuters kunnen veel van elkaar leren en ze kunnen elkaar daarbij helpen. De sociale ontwikkeling is hierbij een belangrijk onderdeel.

Omdat elk kind uniek is, werken wij met ontwikkelingsmaterialen en activiteiten die aansluiten bij de eigen ontwikkelingsfase van het kind. De vorderingen van de kinderen worden bijgehouden en deze resultaten worden ook met de ouders besproken. Mede door de grote betrokkenheid van ouders weten we meer over wat hun kleuter nodig heeft. Zo maken we ons onderwijs passend voor ieder kind!