groep3 groep4 informatie

Welkom in groep 4.

In groep 4 gaan we verder met leren lezen, schrijven en rekenen, waar we in groep 3 een mooie start mee hebben gemaakt. Naast een methode, gebruiken we o.a. Snappet (tablets). Uiteraard maken we ook gebruik van schriften. We gebruiken o.a. de methode nieuwsbegrip en grip om begrijpend lezen te oefenen.. Verder leren we de hoofdletters schrijven, bij het rekenen t/m 100 sommen maken en natuurlijk leren  we de tafels van buiten. Tijd om leuke dingen doen is er ook. Uiteraard is er ook ruimte voor leuke dingen en werken we soms nog in de hoeken.

lezen taal rekenen schrijven lezen woordenschat1