Welkom bij Groep 5-6

groep5

groep6

informatie

Onze groep 5/6 bestaat dit jaar uit 16 kinderen. 

We zijn allemaal verschillend, maar vullen en voelen elkaar goed aan. Er is veel aandacht voor de gewone vakken, zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, maar we vinden het ook heel leuk om met elkaar te praten over hoe je elkaar opstekers (complimenten) geeft en spelen heel graag samen lekker buiten op ons plein, waar voor iedereen wel wat te beleven valt. 

Bij ieder thema hebben we een thema tafel, waarop spulletjes liggen, die ons meer kunnen vertellen over het onderwerp waar we over leren. Die spulletjes komen van de kinderen thuis of heeft de juf meegenomen. De verhalen die erbij horen zijn vaak het leukst!

We houden van grapjes maken, maar hebben ook geleerd om bij conflicten naar elkaar te luisteren. Soms worden we daarbij geholpen door leerlingen die als mediator zijn getraind en we gaan dan ook pas naar huis als we weer oké zijn met elkaar. Dat duurt gelukkig nooit lang!

In onze groep leren we graag met plezier en met plezier leren we samen veel: "Lachen als het kan, serieus als het moet"

Misschien zien we je snel eens?