Klachtenprocedure

We doen ons uiterste best om de opvang en het onderwijs van uw kind zo goed mogelijk te verzorgen. Het kan altijd voorkomen dat iets niet loopt zoals verwacht. Wij streven directe communicatie na met degene die het betreft. Als dit niet tot een voor beide partijen gewenste oplossing leidt, dan kan men zich wenden tot de directeur; J. Wedage. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan kan er contact gezocht worden met de bestuursmanager. Als laatste bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de LKC. Landelijke Klachten Commissie voor het primair onderwijs. Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, Telefoon 030 2809590, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor de KOV/BSO kan in zo’n geval een klachtenformulier ingevuld worden welke te vinden is op de website van Kibeo; www. Kibeo.nl. Een folder met uitleg is op te vragen bij de pedagogisch medewerksters.

Voor het geval er sprake is van ongewenste omgangsvormen is er op IKC Voorhoute een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is dit schooljaar juf Anouk.  Indien nodig kan juf Anouk u met de klacht doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon: Arie de Deugd te bereiken via telefoon: +31610422189 en via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..