Leesklas

 

Sinds vorig jaar zijn we op ons IKC gestart met de leesklas. In de leesklas staan verschillende aspecten van het lezen centraal, maar het voornaamste doel is het vergroten van het leesplezier. Ook het begrijpend lezen en technisch lezen komen naar voren in de leesklas. De leesklas wordt vormgegeven door meester Arjo en is iedere vrijdag voor de groepen 4 tot en met 8!

Buiten de leesklas besteden we op ons IKC in samenwerking met de biebconsulent aandacht aan de leesmotivatie bij kinderen. Met de huidige technieken en ontwikkelingen is het nog belangrijker het lezen onder de aandacht te brengen en de leesmotivatie speelt hier een grote rol in.