Medezeggenschapsraad Voorhoute 2020

Wat doet de MR? 

De MR houdt zich bezig met inspraak op het schoolbeleid. Via de leden in de MR kunnen ouders en leerkrachten meepraten over beslissingen die hen aangaan zodat hun belangen worden behartigd. De MR richt zich op onderwerpen op financieel, organisatorisch en beleidsmatig vlak. De MR behartigt geen individuele belangen van ouders, leerlingen of personeel. Een individueel geval kan wel aanleiding zijn tot bespreking van het algemeen beleid van de school. De belangrijkste instrumenten van de MR zijn daarbij het instemmings- en het adviesrecht. 

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft, gevraagd of ongevraagd. Het betekent niet dat elk advies van de MR meegenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. 

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij vaststelling of wijziging van de formatie, het schoolreglement, het zorgplan, de schoolgids, de onderwijstijd, tussen schoolse opvang, de middelen die van de ouders worden gevraagd, beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn. 

En de MR heeft o.a. adviesrecht over onderwerpen als de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, fusie, belangrijke verbouwing van de school, de taakverdeling binnen de schoolleiding en het vakantierooster. 

 Omdat onze school valt onder bestuur van de stichting SOM, worden financiĆ«le zaken en beleidsonderwerpen die alle scholen binnen de stichting aangaan, binnen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (Gmr) besproken. 

 

Wie zitten er in de MR? 

De MR van IKC Voorhoute bestaat uit 2 vertegenwoordigers vanuit de ouders en 2 vertegenwoordigers vanuit de leerkrachten. Vanuit de ouders zijn dat nu Mariska Polfliet (moeder van Anouk uit groep 6) en Marianne Stilma (moeder van Tobias en Lucas uit groep 4 & Jimmy uit groep 1). Vanuit de leerkrachten zijn dat juf Marian en juf Joany.

Als u vragen of opmerkingen hebt over schoolse zaken, dan kunt u mailen naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vragen en/of opmerkingen betreffende uw kind(eren) kunt u terecht bij de leerkracht.