Ouderraad Voorhoute 2018

Wat is de Ouderraad

De ouderraad is een belangrijke schakel tussen school en ouders. Zij stelt zich ten doel om ouders meer bij het schoolgebeuren te betrekken en de onderlinge contacten te bevorderen. De ouderraad zet zich in voor zaken die niet aan een individueel kind gekoppeld zijn, maar meer een algemeen karakter dragen.

Zo helpen de leden actief mee aan diverse activiteiten (zoals hieronder omschreven zijn). De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De ouderraad int en beheert de ouderbijdragen en legt jaarlijks verantwoording af aan de MR door middel van een jaarverslag.

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen, dan kunt u altijd bij een van onze leden terecht.

Waarvoor is de ouderbijdrage

De activiteiten van de ouderraad vallen buiten de normale bijdrage van de overheid maar kosten wel geld. Daarom vragen wij ieder jaar aan alle ouders/verzorgers een ouderbijdrage van 18 euro per kind, zodat wij deze activiteiten kunnen organiseren. De ouderbijdrage is vrijwillig. Echter alleen met uw bijdrage zijn de genoemde activiteiten mogelijk.

Activiteiten die wij vanuit de ouderraad onder andere bekostigen met de ouderbijdrage:

Kinderboekenweek
Bijdrage voor drinken en een kleine snack

Voorleesontbijt

Koningsspelen

Carnaval
Bijdrage voor iets lekkers en drinken

Sinterklaas
Het ontvangen van Sinterklaas, individuele cadeautjes voor de groepen 1 t/m 8. Klassencadeau voor de onder en bovenbouw, snoepgoed, pepernoten bakken en een schoencadeautje.

Kerstviering
Bijdrage voor het gezamenlijke kerstdiner van de kinderen op school en knutselactiviteiten

Paasviering
Bijdrage voor de gezamenlijke lunch.

Afscheid groep 8 en laatste schooldag
Bijdrage voor het eten en drinken op de laatste school en afscheidsbarbecue groep 8

Naast deze activiteiten worden er ook activiteiten deels bekostigd door de OR die door de school georganiseerd worden. U kunt hierbij denken aan de musical 1 keer in de 2 jaar, een project of een lentefair.

Wie zitten er in de ouderraad

Voorzitter
Karin Woznitza-Dek

Secretaris/notulist
vacature

Penningmeester
Danitsja van den Bergh

Algemene leden
Tamara de Blaauw

Leden namens het team
Juf Petra
Juf Steffanie
Juf Janneke

Vrijwillige ouderbijdrage

In oktober krijgt uw kind een brief mee naar huis voor de ouderbijdrage. De kosten bedragen hiervoor dit schooljaar €18,- per kind. Een voorbeeld van deze brief treft u op de website aan.

Bijdrage stichting leergeld

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht kom u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld www.leergeld.nl