Ouderparticipatie

Op IKC Voorhoute werken team, ouders en leerlingen natuurlijk samen om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Aan het begin van het schooljaar starten we met een startgesprek. Samen wordt gekeken welke streefdoelen aandacht nodig hebben; wat ouders, leerling en leerkracht gaan doen om ervoor te zorgen dat bepaalde streefdoelen behaald worden. In de loop van het schooljaar wordt hierop regelmatig teruggekomen in ieder geval tijdens de rapportbesprekingen.

Wij stimuleren ook andere vormen van ouderparticipatie, zoals:

  • Kleine kluswerkzaamheden;
  • Tuinonderhoud en werken in de moestuinbakken;
  • (Voor)leesouders;
  • Ouderraad;
  • Leerlingenraad;
  • Medezeggenschapsraad;
  • Website onderhoud;
  • Zwemouders;
  • Hal versieren;

Als ouder bent u dus meer dan welkom op IKC Voorhoute!